Talent Qvatro 2014

Pohlet na testovačku.
Já s mím kamarádem Pepou Světlíkem.
pan Kubáček s panem Světlíkem
já s panem Kubáčkem
pan Matuška
Pohled do odělení.
z leva pan Světlík Strnad se svím kamarádem a ošetřovatelka Ch.ST.JOPPI
 

má holubice 13.cena a 6.ESO

já s Davidem Vysekalem vítezem testovački

já s panem Matuškou a paní Matuškovou